Vastuullinen toiminta

Mitä on Green Care?

Green Care on luontopalveluihin liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta voi sijoittua ulos luonnonympäristöön tai luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös sisätiloissa.

Ennalta ehkäiseville ja terveyttä tukevien hyvinvointipalveluiden kehittämiselle on selkeä tarve. Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan virkistymiseen, elpymiseen ja voimaantumiseen. Luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea vaikkapa työssäkäyvien jaksamista, suojata mielenterveyden ongelmilta tai auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Green Care toimintaan kuuluu vastuullisuus ja kestävä kehittäminen.

Taidemaa Metsähinen ja Green Care 

Taidemaa Metsähisen palveluissa luontohyvinvointi toteutuu taiteen ja hyvinvoinnin keinoin erillisinä taide ja wellness palveluina sekä voimauttavina palvelukokonaisuuksina. Palvelumuotoja ovat yksilötasolla toteutetut hyvinvointohjelmat kuten Maalaa Mielenmaisema, ja ryhmässä eläytyminen ja oppiminen kuten taidenäyttelyt ja taidekurssit. 

Mahdollistammme taiteen parissa työskentelevien toimijoiden verkottumista yli toimialarajojen sekä toimitilojen hyödyntäminen monikäyttöisemmiksi tukee kestävän kehityksen periaatteitamme.


Taidemaa Metsähinen on Green Care yhdistyksen jäsenyritys